Co není láskou je voláním po lásce

13.10.2011 13:13

Co není láskou je voláním po lásce

Uvědomuj si, jak různě se lidé ve tvém okolí chovají. Jaké způsoby chování jsou láskyplné? Jaké nikoliv? Takové chování, které není plné lásky, je ve skutečnosti voláním po lásce.

 Pokud se jedná o útok vedený konkrétně na nás, je to volání po naší lásce. Jsme-li ochotni reagovat na takové chování nikoliv obranou vlastní osoby, ale tím, že k útočníkovi přistoupíme a dáme mu něco ze sebe, získáme spojence. Ten, kdo na nás útočí, nám bude v budoucnu velmi oddaný v časech dobrých i zlých. Avšak právě v této chvíli potřebuje naši lásku.

Někteří lidé uvázli v chladu, kdežto jiní jsou pořád připraveni k útoku. Je třeba, abychom si pamatovali, jak to vypadá, když jsme v nouzi, a věděli, jak volat o pomoc, když ze sebe nedokážeme vypravit ani slovo. Stejně tak volají o pomoc i ti, kteří na nás právě útočí - dovolávají se naší lásky. Pokud se kolem sebe rozhlédneme, uvidíme, na koho bychom měli reagovat, ke komu máme přijít blíž a komu máme pomoci.

 
zamyšlení:

Dnes se zamysli nad člověkem, který na tebe po většinu tvého života útočí. Představ si, že je tu s tebou a že k němu místo odpovědi přistupuješ blíž, protože si uvědomuješ, že jeho útok je voláním právě po tvé pomoci. Jakou pomoc od tebe potřebuje? Jak bys mu mohl být užitečný? Sleduj, co v tobě vyvolává tuto reakci. Chce se ti tomu člověku zavolat? Napsat mu? Něco mu darovat? Hovořit s ním?

Díky tomu, že této osobě pomáháš, zjistíš, že právě ona bude reagovat na tebe, a pokud ne hned teď, tak určitě v budoucnosti. A jestliže ti tento člověk nepomůže přímo, bude to zprostředkovaně skrze odraz té části tvé mysli, kterou dotyčný představuje, takže tím, že mu pomáháš, pomůžeš i sám sobě.

 
Chuck Spezzano

Jestli to bolí, není to láska Chuck Spezzano

—————

Zpět