Dalajláma : O náboženství - nádherně Pravdivé a Moudré !

08.03.2011 18:49

 

VAŠE NÁBOŽENSTVÍ NENÍ DŮLEŽITÉ

Rozhovor brazilského teologa Leonarda Boffa s tibetským dalajlámou

 

Leonardo Boff je jedním z obnovitelů Teologie svobody

 

V debatě u kulatého stolu, která se týkala  náboženství a svobody,  jsem se dalajlámy –
s trochou zlomyslnosti, ale také se zájmem – zeptal:
“Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?”

Myslel jsem, že řekne: “tibetský buddhismus” nebo “východní náboženství“, jež jsou mnohem starší než křesťanství.       
Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se...

 

To mě překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce.

      Odpověděl: “Nejlepší náboženství je to, které tě přivede co nejblíže k Bohu.

             Takové, co z tebe udělá lepšího člověka.”

 

Abych překonal rozpaky z tak moudré odpovědi, zeptal jsem se:

“A co mě udělá lepším?”

Odpověděl:

 Cokoli, co tě udělá více

     - soucitným,

     - citlivým,

     - objektivním,

     - milujícím,

     - lidským,

     - odpovědným,

     - etickým.     

Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším.”

 

Byl jsem chvíli zticha a žasl jsem (a dokonce i teď, když na to pomyslím) nad jeho moudrými
a nezpochybnitelnými slovy:

 “Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný, nebo ne.

Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem...

Pamatuj: vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek.”

“Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice.
Týká se rovněž všech vztahů - k lidem, zvířatům, rostlinám, světu…

Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět dobro.

 Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo.

 

„Rodiče ti říkali čistou pravdu:
vždy budeš mít to, co přeješ i ostatním.

Být šťastný není záležitostí osudu.  

Je to věc volby.”

 

 Nakonec dodal:

 Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
 Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.

Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.

Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.

Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.

A osud – to je tvůj život.“

 

“Není vyššího náboženství, než je Pravda.”

 

—————

Zpět