Indiánská pohádka o dvou vlcích

16.05.2011 23:46

Indiánská pohádka o dvou vlcích

 

Starý indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá uvnitř každého

člověka. Řekl mu, že takový boj se dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků.

 

Jeden z nich je zlý - je to závist, žárlivost, smutek, sobectví, nenávist, hrubost, sebelítost, domýšlivost a ego.

Ten druhý je dobrý - je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost,

skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.

 

Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal: "A který z nich vyhraje?"

 

Starý indián odpověděl: "Přece ten, kterého krmíš!"

—————

Zpět