Krásná kapitola z knihy Hovory se psem

19.04.2013 21:53

Člověk se ptá psa:“JAK SE CÍTÍTE, KDYŽ POMÁHÁTE SLEPÝM, HLUCHÝM

A POSTIŽENÝM LIDEM?“

 

Může to přinášet úžasné naplnění.

 

 

Pes: Pomoc potřebným je za normálních okolností naším největším potěšením. Je potřeba vědět, že někteří psi mají pro pomoc postiženým lidem lepší předpoklady. Různí psi dostali  různý dar. Poznali jste, že pro slepce a jinak postižené se hodí labradoru a němečtí ovčáci. Ale skvělými pomocníky mohou být i míšenci a jednotlivci jiných ras. Základem úspěchu je najít pro určitého člověka toho nejvhodnějšího psa. Většina postižených své psí pomocníky miluje a cení si jejich práce. Jsou ale i lidé, kteří požadují asistenčního psa, ale pak si na něm vybíjejí svoji frustraci a vztek. To je pak velká tragédie pro všechny zúčastněné.

 

Lidé, kteří se zabývají výcvikem a umístěním asistenčních psů, musí mít jasno, o co usilují. Chcete ze psa vychovat sluhu nebo partnera? Pozorujete budoucí majitele psa, jestli k němu budou hodní a slušní? Pes cvičený na podobné úkoly souhlasil s tím, že na sebe vezme velkou odpovědnost. Pokud zklame a neosvědčí se, ponese si tu zkušenost s sebou hodně dlouho, možná po celý život. Selhání se dá očekávat v případě, že psa odeberou člověku, kterému měl pomáhat. Pokud mu nevysvětlí, proč ho odebírají, v devíti případech z deseti usoudí, že neuspěl. A někteří psi se z pocitu selhání už nevzpamatují. Patříte-li k těm, kdo cvičí a umísťují asistenční psy, vaše práce může díky vzájemné úctě člověka a zvířete změnit smutný nenaplněný život v radost. Jestliže to cvičitelé pochopí, vznikne daleko víc oboustranně přínosných vztahů.

 

Lidé s nějakým handicapem představuji krásné a silné duše, které si zvolily těžkou situaci, aby se naučily rozvíjet a růst způsobem, který lidé bez tělesných problémů nepoznají. Tito postižení lidé nejsou o nic horší než ostatní. V mnoha případech jsou daleko schopnější! Jejich duše pochopily výzvu i odměnu na konci cesty, kterou si zvolily.

Občas ale zabřednou do osidel závisti, vzteku, odmítání, frustrace a bezmoci. To jsou překážky v růstu a vývoji a jsou velice bolestné Úkolem psa je člověku nejen pomáhat tam, kde to nedokáže, ale připomínat mu, že zvládne daleko víc než poddávat se bolesti a frustraci. Každý den ukazujeme, jak důležité je vcítit se do pocitů toho druhého, být trpělivý, vytrvalý, nevzdávat se radosti a lásky. Připomínáme svému člověku, že je daleko víc, než jen tělem. Učíme jej být k sobě soucitný. Máme vás rádi pro vaši duši a lásku, která je mezi námi. Fyzický handicap na tom nemůže nic změnit. Pomáháme vám zbavit se strachu ze závislosti, bezmoci a často i smrti. Přinášíme Vám klid a lásku. Když náš člověk tyto dary pozná, kruh se uzavře a dojde k léčení n nejdůležitější úrovni.

 

 

Z knihy Hovory se psem

—————

Zpět