OTČE NÁŠ pro každý rok

11.01.2009 01:06

 

Neříkej OTČE,

pokud se každý den nechováš jako syn / dcera.

Nevyslovuj NÁŠ,

jestliže žiješ sobecky vyčleněn od druhých.

Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH,

pokud myslíš jen na věci pozemské.

Nevyslovuj POSVEŤ SE JMÉNO TVÉ,

jestliže ho nectíš.

Neříkej PŘÍJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ,

pokud ho zaměňuješ s materiálním úspěchem.

Nevyslovuj BUĎ VŮLE TVÁ,

jestliže ji nepřijímáš, když něco „stojí“.

Neříkej CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES,

pokud přehlížíš lidi, kteří trpí hlady, nemají žádné prostředky k životu a možnost vzdělání.

Nevyslovuj ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,

jestliže v srdci uchováváš zášť vůči svému bratru.

Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ,

pokud jsi rozhodnut žít v hříchu i nadále.

Nevyslovuj ZBAV NÁS OD ZLÉHO,

jestliže se sám nestavíš do pozice proti zlu.

Neříkej AMEN,

pokud nebereš vážně všechna tyto slova.

 

 

—————

Zpět