Prosba o všední den

09.09.2009 00:48

 

Prosba o všední den

Antoine de Saint – Exupéry

 

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.

Nauč mě umění malých kroků.

 

Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas.

 

Obdař mě jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

 

Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem a rozdělil si rozumně své dny,

abych neprospal záblesky světla a vrcholy a abych si aspoň tu a tam našel čas a umělecký zážitek.

 

Dovol mi přesvědčit se o tom, že POUZE vzpomínat na minulost či snít o budoucnosti

mi nepomůže.

 

Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší, pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.

 

Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.

 

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, díky kterým rosteme a dozráváme.

 

Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu.

 

Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou.

 

Ať vždycky nechám Tebe i ostatní domluvit. To nejdůležitější si člověk neříká sám,

to nejdůležitější mu bývá řečeno.

 

Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky, přátelské echo,

a aspoň tu a tam náznak, že jsem užitečný.

 

Vím, že mnoho problémů se řeší NEděláním. Dej mi trpělivost, abych dokázal čekat.

 

Ty víš, jak velmi potřebujeme přátelství. Dej, abych dorostl této nejkrásnější,

nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.

 

Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra, slovy či beze slov.

 

Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedávej mi to,

co si přeji, ale to, co potřebuji.

 

Nauč mě umění malých kroků.

—————

Zpět